MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU VỀ XÂY LẮP TRẠM BIẾN ÁP

DO CÔNG TY TNHH XÂY LẮP TRƯỜNG TIẾN THỰC HIỆN

 

Công trình: Trạm biến áp 3P 3000KVA 22/0,4KV cấp điện cho Công ty TNHH Thép Việt Vinh tại Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

   

Công trình: Trạm biến áp 3P 1250KVA 22/0,4KV cấp điện cho Công ty TNHH Jones & Vining Việt Nam tại KCN Giang Điền, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

  

Công trình: Trạm biến áp 3P 250KVA 22/0,4KV cấp điện cho Công ty TNHH Keum Dam Vina tại Tx. Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

  

Công trình: Trạm biến áp 3P 250KVA 22/0,4KV cấp điện cho Hộ chăn nuôi Trần Thị Ngọc Hà tại Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai

 

Công trình khác