Xà V75x8x2000 (3 ốp) lệch toàn phần
prev
  • Xà V75x8x2000 (3 ốp) lệch toàn phần
next

Đặt hàng

Chi tiết

Xà thép V75x8x2000 (03 ốp) lệch toàn phần
Chất liệu: thép CT3 nhúng kẽm nóng, chiều dày trung bình lớp mạ 80µm